Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page



Numer: 01/2020 Str. 78

Autorzy: Konstantin Kovalev , Nickolay Ivanov , Denis Rusanov , Gennady Kuznetsov , Dmitry Shishov , Sergey Zanegin :

Tytuł: Projekt ibadanie wirnika z uzwojeniem HTS

Streszczenie: W artykule opisano wykorzystanie nadprzewodnika wysokotemperaturowego do konstrukcji uzwojenia wirnika maszyny chłodzonej ciekłym azotem.

Słowa kluczowe: nadprzewodnik wysokotemperaturowy, uzwojenie wirnika.

wstecz