Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2008 Str. 95-98

Autorzy: Liudvikas Pranevicius , Darius Milcius , Liudas Pranevicius , Claude Templier :

Tytuł: Właściwości pochłaniania wodoru przez cienkie warstwy Gal domieszkowane cyną

Streszczenie: Cienkie warstwy 2-5 um MgAl o różnej zawartości Ti były poddane działaniu wodoru przy wykorzystaniu plazmowej implantacji jonowej. Ustalono, że domieszkowane Ti warstwy wymagały do działania wodoru 1.5-krotnie krótszego czasu oraz temperatury o 50K mniejszej. Warstwy podane działaniu wodoru w powietrzu ulegają efuzji w temperaturze około 630K a proces efuzji jest kontrolowany przez migrację wodoru przez utlenioną warstwę.

Słowa kluczowe: warstwy MgAl, domieszkowanie, pochłanianie wodoru

wstecz