Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2009 Str. 75-80

Autorzy: Włodzimierz Kałat , Waldemar Chmielak :

Tytuł: Działanie zespołu zabezpieczeniowo-pomiarowego SEPAM w ochronie cieplnej kabla elektroenergetycznego

Streszczenie: Artykuł opisuje sposób działania zespołu zabezpieczeniowo-pomiarowego SEPAM 80 oraz użytych w nim algorytmów służących do wypracowania czasu wyłączenia prądu zasilającego kabel elektroenergetyczny, chroniąc go przed nadmiernym temperaturowo obciążeniem. Jako materiał wyjściowy posłużył katalog firmy Schneider-Electric promujący to urządzenie, z natury rzeczy pozbawiony szczegółów, a te okazały się na tyle interesujące podczas wnikliwej analizy teoretycznej, że skłoniły do popełnienia niniejszej publikacji. Wykazano w niej teoretyczną zgodność i zasadność użytych wzorów oraz skuteczność stosowanych algorytmów. Dokonano też badań zarówno symulacyjnych modelu cieplnego kabla XHAKXS jak i rzeczywistych w laboratorium zwarciowym uzyskując potwierdzenie poczynionych rozważań. Wykonane badania wykazały ponadto znaczącą wrażliwość działania zabezpieczenia na wprowadzane parametry wejściowe, takie jak np. stała czasowa kabla, które nie są powszechnie znane i wprowadzane są intuicyjnie na podstawie nieprecyzyjnych wytycznych.

Słowa kluczowe: kabel elektroenergetyczny, zabezpieczenie cieplne

wstecz