Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 200

Autorzy: Lech Grodzki :

Tytuł: Ciągło-prądowe sterowanie diodą LED RGB

Streszczenie: Układy sterujące diodami LED RGB powinny umożliwiać stabilizowanie barwy emitowanego światła przy zmieniających się warunkach zewnętrznych. Zwykle wykorzystuje się do tego sygnały PWM. Nowoczesne układy scalone umożliwiają zastosowanie także sterowania stałoprądowego. Artykuł zawiera prezentację wybranych układów tego typu, ich cech użytkowych i właściwości aplikacyjnych.

Słowa kluczowe: stałoprądowe sterowanie diod LED RGB, praca grupowa diod LED, mikrokontrolery

wstecz