Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2010 Str. 354

Autorzy: Abbas Najjar-Khodabakhsh :

Tytuł: Metoda analizy pasywnego systemu lewitacji elektrodynamicznej

Streszczenie: W pracy przedstawiono model systemu lewitacji elektrodynamicznej. System składa się z ruchomego magnesu lewitującego nad przewodzącą płytką o rozmiarach większych niż rozmiar magnesu. Magnes jest modelowany w postaci przewodzących prąd arkuszy indukujących prądy wirowe w płytce. Wypadkowe pole magnetyczne jest obliczane. Obliczane są też siły przyciągania i odpychania dla różnych warunków pracy. Przy zastosowaniu metody Elementów Skończonych przeprowadzono walidację modelu osiągając założoną dok

Słowa kluczowe: lewitacja elektrodynamiczna, pole magnetyczne, siła przyciągania magnesu.

wstecz