Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 05/2011 Str. 160

Autorzy: Serhiy Shcherbovskykh , Orest Lozynski , Yaroslav Marushchak :

Tytuł: Wyznaczanie częstotliwości awarii systemów ze podwójną gotowością

Streszczenie: W artykule opisano problem obliczania intensywności awarii zduplikowanych systemów o zredukowanej nadmiarowości. Zaproponowano nową metodę wyznaczania częstotliwości awarii przy pomocy rozszerzonego modelu niezawodności Markova. Prawidłowość zaproponowanej metody potwierdzono za pomocą metody Monte-Carlo.

Słowa kluczowe: niezawodność, modele Markowa, częstotliwość awarii, rezerwa gotowości

wstecz