Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 01/2022 Page no. 147

Authors: Agnieszka Czapiewska , Andrzej Łuksza , Ryszard Studański , Andrzej Żak :

Title: Odbiór zbiorczy z filtracją adaptacyjną RLS w transmisji danych w kanale hydroakustycznym

Abstract: Transmisja danych w kanale hydroakustycznych realizowana jest w trudnych warunkach propagacyjnych. Jednym z problemów podczas takiej transmisji są zakłócenia międzysymbolowe (ISI – intersymbol interference) spowodowane głównie przez efekt wielodrogowości. To zjawisko utrudnia, bądź uniemożliwia transmisję danych w takim kanale. Stąd podjęto analizę wpływu zastosowania odbioru zbiorczego oraz filtracji adaptacyjnej RLS (Recursive Least Squares) na poprawę jakości odbioru transmisji danych w kanale hydroakustycznym.

Key words: kanał hydroakustyczny; odbiór zbiorczy; adaptacyjny filtr RLS; transmisja danych.

wstecz