Przegląd Elektrotechniczny
tttt/div>

Oldest magazine of Polish electrician. It appears since 1919.

strona w języku polskim english pageNo/VOL: 02/2011 Page no. 280

Authors: Kristina Cielić , Martin Dadić , Velimir Vrzić :

Title: Wpływ uzwojenia tłumiącego stojana na magnetyczne i wiobroakustyczne parametry turbogeneratora

Abstract: Zwiększanie obciążenia turbogeneratorów powoduje podwyższenie lokalnej temperatury, zwiększenie strumienia rozproszenia oraz zwiększenie poziomu szumów akustycznych. Uzwojenia tłumiące stojana jest dodatkowym elementem umieszczanym na zewnątrz rdzenia stojana. Zaprezentowano obliczenia numeryczne pokazujące jak to uzwojenie może wpływać na zmniejsznie szumów akustycznych oraz sił elektromagnetycznych między pakietem stojana a kadłubem.

Key words: turbogenerator, szu my akustyczne, stojan..

wstecz