Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2016 Str. 26

Autorzy: Marek Zenker :

Tytuł: Odpowiedź dielektryczna Nomexu impregnowanego estrem syntetycznym na podstawie pomiarów metodą PDC

Streszczenie: Artykuł dotyczy badań właściwości dielektrycznych nowoczesnych wysokonapięciowych izolacji stało-ciekłych. W publikacji tej zaprezentowano pomiary metodą PDC (Polarization Depolarization Current) impregnowanego estrem syntetycznym Midel 7131 papieru aramidowego Nomex typ 410. Analizę jakościową procesów relaksacyjnych przeprowadzono za pomocą zależności Jonschera LFD. Na podstawie czasów charakterystycznych Tk oszacowano energię aktywacji niezbędną do inicjacji procesu relaksacji długoczasowej.

Słowa kluczowe: relaksacja dielektryczna, energia aktywacji, Nomex, ester, PDC.

wstecz