Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page


Rada Programowa

  • Prof. Roman , PW
  • Prof. Roman !(()&&!|*|*|, PW
  • Prof. Roman ), PW
  • Prof. Roman