Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2016 Str. 34

Autorzy: Szymon Banaszak , Konstanty Gawrylczyk :

Tytuł: Zastosowanie wykresów polarnych w analizie odpowiedzi częstotliwościowej uzwojeń transformatora

Streszczenie: Artykuł omawia możliwość zastosowania wykresów polarnych do analizy danych pomiarowych odpowiedzi częstotliwościowej uzwojeń transformatorów. Zaprezentowano dane pochodzące z eksperymentu polegającego na wprowadzaniu do transformatora defektów i rejestrowaniu odpowiedzi w dwóch różnych konfiguracjach pomiarowych. Najlepsze efekty uzyskano prezentując na wykresach polarnych dane różnicowe zmierzone w układzie międzyuzwojeniowym pojemnościowym.

Słowa kluczowe: transformator, analiza odpowiedzi częstotliwościowej (FRA), wykres polarny, deformacja.

wstecz