Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2016 Str. 42

Autorzy: Kamil Filik , Grzegorz Karnas , Paweł Szczupak , Lesław Karpiński , Grzegorz Masłowski , Robert Ziemba :

Tytuł: Rozpływ prądów udarowych w modelu laboratoryjnym urządzenia piorunochronnego

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych rozpływu prądów piorunowych w modelu urządzenia piorunochronnego. W skali 1:5 przygotowano drewniany szkielet budynku mieszkalnego, odwzorowujący obiekt używany do poligonowych badań rozpływu prądów udarowych w jego instalacjach piorunochronnej oraz elektrycznej, prowadzonych w Hucie Poręby niedaleko Rzeszowa. Zaproponowany model odzwierciedla istniejącą na poligonie instalację odgromową wraz z przyłączoną do niej niezasiloną typową elektryczną instalacją w postaci wewnętrznej sieci elektrycznej nn wraz z osprzętem, dochodzącej do złącza kablowego ziemnej linii kablowej nn, stacji transformatorowej i linii napowietrznej SN. Pomiarów dokonano dla trzech różnych kształtów wstrzykiwanego prądu udarowego. Uzyskane rozpływy prądów impulsowych są zbliżone do tych, obserwowanych podczas poligonowych badań pełnowymiarowych systemów przez ostatnie lata. Badany model wykazuje zależny od częstotliwości charakter.

Słowa kluczowe: impedancja uziemienia, urządzenie piorunochronne, rozpływ prądu udarowego, badania laboratoryjne.

wstecz