Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2016 Str. 96

Autorzy: Grzegorz Dombek , Jarosław Gielniak :

Tytuł: Badanie temperatury zapłonu cieczy elektroizolacyjnych narażonych na oddziaływanie wyładowań niezupełnych

Streszczenie: W artykule przedstawiono wpływ gazów palnych, generowanych w cieczach elektroizolacyjnych na skutek wyładowań niezupełnych, na temperaturę zapłonu par tych cieczy. Analizowano trzy najczęściej stosowane obecnie ciecze izolacyjne: olej mineralny oraz estry naturalny i syntetyczny. Zbadano wpływ zawilgocenia cieczy na intensywność generacji gazów palnych w badanych cieczach.

Słowa kluczowe: temperatura zapłonu, ciecze elektroizolacyjne, wyładowania niezupełne, analiza gazów rozpuszczonych.

wstecz