Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2016 Str. 116

Autorzy: Dominik Duda , Krzysztof Maźniewski , Marek Szadkowski :

Tytuł: Osłony elektroizolacyjne szyn sztywnych 110 kV jako element dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej

Streszczenie: W artykule przedstawiono procedurę i wyniki badań mających na celu sprawdzenie przydatności i poprawności działania osłony elektroizolacyjnej szyn sztywnych 110 kV, przeznaczonej do poprawy ochrony przeciwporażeniowej. Rozważono różne rozwiązania konstrukcyjne oraz warunki pracy osłony. Wskazano główne ograniczenia konstrukcyjne oraz możliwości ich uniknięcia.

Słowa kluczowe: osłony elektroizolacyjne, szyny sztywne 100 kV, ochrona przeciwporażeniowa.

wstecz