Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2016 Str. 179

Autorzy: Maciej Owsiński , Piotr Papliński , Przemysław Sul , Hubert Śmietanka :

Tytuł: Narażenia na pole elektromagnetyczne personelu Laboratorium Wielkoprądowego

Streszczenie: W artykule omówiono zagadnienia związane z oddziaływaniem pola elektromagnetycznego na personel zatrudniony w Laboratorium Wielkoprądowym. Podano rozmieszczenie stref występujących w sąsiedztwie źródeł zasilania oraz badanych obiektów. Wykazano, że w celu minimalizacji oddziaływania pola elektromagnetycznego na obsługę konieczne jest właściwe przygotowanie urządzeń pomiarowych i probierczych oraz lokalizacja stałych stanowisk pracy.

Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, PEM, strefy ochronne, Laboratorium Wielkoprądowe.

wstecz