Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2016 Str. 190

Autorzy: Ireneusz Grządzielski , Krzysztof Sroka :

Tytuł: Elektrownia wodna Dychów jako źródło rozruchowe do odbudowy zdolności wytwórczych elektrowni cieplnych

Streszczenie: W planach obrony i odbudowy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego zakłada się, że podstawowym elementem planu odbudowy będzie restytucja bloków elektrowni cieplnych. W wyniku awarii katastrofalnej bloki elektrowni cieplnych powinny przejść do pracy na potrzeby własne albo zostają odstawione awaryjnie. W drugim przypadku istnieje konieczność ich uruchomienia ze zdalnego źródła samostartującego. W artykule przedstawiono aktualny stan w zakresie restytucji zdolności wytwórczych Elektrowni Turów i Elektrowni Dolna Odra ze źródła samostartującego - elektrowni wodnej Dychów.

Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, awaria katastrofalna, restytucja elektrowni cieplnych, tory rozruchowe.

wstecz