Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2016 Str. 218

Autorzy: Przemysław Orłowski :

Tytuł: Analiza dwukryterialnego problemu optymalizacji w zastosowaniu do automatycznego sterowania systemem zamówień w magazynie z dużymi opóźnieniami dostaw z wykorzystaniem regulatora feedback-feedforward z predyktorem Smitha

Streszczenie: W pracy dokonano optymalizacji wielokryterialnej dla układu automatycznego sterowania systemem zamówień uzupełniających dla magazynu z dużymi opóźnieniami dostaw i przy zmiennym w czasie zapotrzebowaniu rynku. Na potrzeby analizy przyjęty został dynamiczny dyskretny model magazynu ze zmiennym w czasie opóźnieniem. Jako element sterujący wykorzystana została struktura układu sterowania z predyktorem Smitha oraz pętlami ujemnego sprzężenia zwrotnego i sprzężenia w przód. Do optymalizacji układu wykorzystano algorytm ewolucyjny SPEA2. W pracy zawarto definicję problemu, wyniki obliczeń i symulacji dla przyjętych zmian zapotrzebowania rynku.

Słowa kluczowe: system magazynowy, automatyczny system zamówień, układ sterowania, predyktor Smitha,

wstecz