Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 10/2016 Str. 226

Autorzy: Andrzej Przytulski :

Tytuł: Zmiany parametrów fal radiowych wnikających do wybranych narządów klatki piersiowej

Streszczenie: W artykule przedstawione zostaną parametry elektryczne – przewodność właściwa i względna przenikalność elektryczna tarczycy, grasicy, serca, mięśni międzyżebrowych oraz płuc na wdechu i wydechu. Parametry te ulegają dużym zmianom w zależności od częstotliwości fali i są podstawą do określenia rodzaju środowiska, w którym będzie się ona rozprzestrzeniać. Obliczone zostaną zmiany długości i prędkości fali po przejściu z powietrza do danego narządu, umowna głębokość jej wnikania oraz impedancje falowe narządów i moduły współczynników odbicia. Przy obliczeniach dokonano uproszczenia polegającego na tym, że fala dociera do narządów bezpośrednio z powietrza. Jest to przypadek najgorszy, gdyż nie uwzględniono, że „po drodze” ulega ona już osłabieniu, a jej parametry są inne niż w środowisku nieprzewodzącym.

Słowa kluczowe: fale radiowe, parametry elektryczne narządów klatki piersiowej, środowiska dobrze i słabo przewodzące.

wstecz