Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 11/2016 Str. 268

Autorzy: Marek Leśniewicz :

Tytuł: Analizy i pomiary sprzętowo generowanych losowych ciągów binarnych modelowanych jako łańcuchy Markowa.

Streszczenie: W artykule przedstawiono nowe podejście do modelowania losowych ciągów binarnych. Wszechstronnie przeanalizowano problemy ich stacjonarności i ergodyczności, postaci wielowymiarowych rozkładów prawdopodobieństw i istotę izomorfizmu. Analizy teoretyczne zostały potwierdzone doświadczalnie.

Słowa kluczowe: losowość, entropia, losowy ciąg binarny, łańcuch Markowa

wstecz