Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 01/2017 Str. 9

Autorzy: Krzysztof Strzecha , Tomasz Koszmider , Jerzy Zgraja :

Tytuł: Archiwizacja danych i serwisowanie zdalne systemu do nagrzewania indukcyjnego

Streszczenie: W artykule podjęto zagadnienie zdalnego diagnozowania i serwisowania nagrzewnicy indukcyjnej. Przedstawiono architekturę opracowanego i zaimplementowanego systemu serwisowania zdalnego, omówiono zastosowane protokoły komunikacyjne oraz przeprowadzono dyskusję na temat rodzaju i formy gromadzonych danych serwisowych. Przedstawiono też koncepcję budowy aplikacji umożliwiającej przeglądanie i analizę danych serwisowych zgromadzonych na serwerze, określając dla niej wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne. Podjęto dyskusję odnośnie możliwych dróg implementacji zaproponowanej architektury.

Słowa kluczowe: nagrzewanie indukcyjne, serwisowanie zdalne.

wstecz