Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 01/2017 Str. 13

Autorzy: Piotr Urbanek , Jerzy Zgraja , Jacek Kucharski , Andrzej Frączyk :

Tytuł: Metody przewidywania temperaturowych zmian impedancji układu grzejnego na podstawie jego charakterystyki częstotliwościowej

Streszczenie: Praca zawiera opis metody pozwalającej przewidywać zmianę wraz z temperaturą impedancji zastępczego układu wzbudnik – wsad niemagnetyczny. Metoda wykorzystuje zależność zmiany impedancji obciążenia od częstotliwości strumienia magnetycznego wnikającego do wsadu oraz od jego temperatury. Zbadano również możliwość wykorzystania algorytmów sztucznych sieci neuronowych do przewidywania zmian impedancji obciążenia układu wzbudnik-wsad magnetyczny.

Słowa kluczowe: nagrzewanie indukcyjne, impedancja obciążenia, temperatura, sztuczne sieci neuronowe

wstecz