Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 01/2017 Str. 17

Autorzy: Jerzy Zgraja :

Tytuł: Obliczanie indukcyjnych układów grzejnych z wykorzystaniem interfejsu API komercyjnego pakietu Flux

Streszczenie: Obliczenia symulacyjne są współcześnie powszechnie wykorzystywane przy projektowaniu indukcyjnych układów grzejnych oraz technologii nagrzewania indukcyjnego. W przypadku złożonych programów do numerycznych obliczeń polowych dążenie do uzyskiwania dużych dokładności obliczeń, a jednocześnie łatwej obsługi czy posiadanie nietypowych funkcjonalności wskazuje na użyteczność personalizacji komercyjnych pakietów obliczeniowych. W pracy zaprezentowane takie działania dla komercyjnego pakietu Flux do obliczeń pól elektromagnetycznych i cieplnych. Pokazano możliwość wykorzystania jego interfejsu API do zbudowania własnych programów w języku Java. Zaprezentowano różne programy, który przy prostym, łatwym do zrealizowania i wykorzystania interfejsie użytkownika, pozwalają zarówno na obliczanie podstawowych zależności elektrycznych układu wzbudnik-wsad, jak i realizację sprzężonych obliczeń elektromagnetyczno cieplnych czy nawet na rozszerzenie funkcjonalności pakietu komercyjnego o interakcyjną współpracę z falownikami zasilającymi.

Słowa kluczowe: nagrzewanie indukcyjne, API.

wstecz