Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 01/2017 Str. 25

Autorzy: Michał Łaskawski :

Tytuł: Dobór nastaw regulatorów ciągłych z wykorzystaniem środowiska Scilab / Xcos

Streszczenie: W pracy przedstawiono sposoby implementacji wybranych algorytmów doboru nastaw regulatorów ciągłych typu PI oraz PID przy pomocy środowiska SCILAB/XCOS. Użyto metod: Ziegler-Nicholsa, autorskiej oraz wykorzystującej wybrane metody optymalizacji. Przedstawiono i porównano wyniki symulacji.

Słowa kluczowe: regulator, PID, nastawy, optymalne.

wstecz