Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 01/2017 Str. 49

Autorzy: Ryszard Niedbała , Marcin Wesołowski , Hala Al-Dulaimi , Adam Czaplicki :

Tytuł: Minimalizacja zużycia energii w systemach ogrzewania podłogowego

Streszczenie: Niniejszy artykuł związany jest z problematyką energochłonności w aplikacjach związanych z elektrycznym ogrzewaniem podłogowym Rozważono wpływ istotnie odmiennych stałych czasowych elementów konstrukcyjnych ogrzewanego obiektu, na pracę podłogowego układu grzejnego. Podano różnice w sposobie ogrzewania przy użyciu regulatorów temperatury oraz regulatorów energetycznych, szczególnie w odniesieniu do zmiennych warunków klimatycznych i możliwości korzystania z tańszej taryfy energetycznej. Wykorzystanie proponowanych rozwiązań umożliwi racjonalizację konstrukcji układów grzejnych oraz algorytmów sterowania, gwarantujących zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.

Słowa kluczowe: ogrzewanie pomieszczeń, akumulacyjne ogrzewanie podłogowe, sterowanie mocą grzejną.

wstecz