Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 01/2017 Str. 55

Autorzy: Anna Bartkowiak :

Tytuł: Klasteryzacja przy użyciu klasycznej i typu convex nieujemnej faktoryzacji macierzy na przykładzie dwóch zbiorów danych

Streszczenie: Dla wybranych danych ’wine’ i ’sonar’ znajdujemy – za pomocą NMF (nieujemna faktoryzacja macierzy) – ukrytą strukturę tych macierzy oraz wskazania co do klasteryzacji obiektów przedstawianych w kolumnach danych. Otrzymaną klasteryzację potwierdzamy trzema metodami wielozmiennej wizualizacji wektorów danych.

Słowa kluczowe: nieujemna faktoryzacja macierzy, aproksymacja macierzy, redukcja wymiarowości,wielozmienna przestrzeń danych, wizualizacja graficzna wielozmiennych danych, wyznaczanie skupień wektorów danych

wstecz