Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 01/2017 Str. 65

Autorzy: Marek Landowski :

Tytuł: Metoda interwałowa RDM do rozwiązywania interwałowych równań kwadratowych

Streszczenie: Głównym zadaniem teorii niepewności jest znalezienie rozwiazania ze zmienną niepewną. Niepewność można zapisać w postaci rozkładu gęstości prawdopodobieństwa, rozkładu możliwości lub przedziału. Do rozwiązania zadania ze zmienną niepewną potrzebne są obliczenia na przedziałach. Artykuł przedstawia wykorzystanie arytmetyki interwałowej RDM do rozwiązania interwałowych równań kwadratowych. Wyniki otrzymane z przykładów porównano z rozwiązaniami standardowej arytmetyki interwałowej Moore’a.

Słowa kluczowe: standardowa artytmetyka interwałowa, arytmetyka interwałowa RDM, interwałowe równanie kwadratowe, teoria niepewności

wstecz