Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 01/2017 Str. 73

Autorzy: Marcin Pietrzykowski , Marcin Pluciński :

Tytuł: Metoda mini-modeli bazująca na algorytmie k-średnich

Streszczenie: Metoda mini-modeli (metoda MM) jest algorytmem bazującym na próbkach podobnie jak metoda k-najbliższych sąsiadów, sieć RBF czy sieć GRNN ale jej zasada działania jest inna. MM operuje tylko na danych z najbliższego otoczenia punktu zapytania. Artykuł prezentuje nową wersję metody MM, która bazuje na algorytmie k-średnich. Domena MM jest obliczana przy pomocy algorytmu k-średnich. Użycie algorytmu klasteryzacji uprościło procedurę uczenia.

Słowa kluczowe: mini-modele, lokalne samouczenie, aproksymacja funkcji, algorytm bazujący na próbkach, algorytm k-średnich

wstecz