Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 01/2017 Str. 87

Autorzy: Aleksandr Cariow , Galina Cariowa :

Tytuł: Sprzętowo-zorientowany algorytm wyznaczania iloczynu macierzy stałych przez wektor zmiennych dla danych zespolonych

Streszczenie: W komunikacie został zaprezentowany sprzętowo-zorientowany algorytm mnożenia macierzy stałych przez wektor zmiennych w założeniu, gdy zarówno elementy macierzy jak i elementy wektora są liczbami zespolonymi. Główna idea proponowanego algorytmu polega na łącznym zastosowaniu wzoru Winograda do wyznaczania iloczynu skalarnego oraz formuły Gaussa mnożenia liczb zespolonych. W porównaniu z tradycyjnym sposobem realizacji obliczeń proponowany algorytm pozwala zredukować liczbę układów mnożących niezbędnych do całkowicie równoległej realizacji na platformie FPGA układu wyznaczania iloczynu wektorowo-macierzowego. Jeśli całkowicie równoległa implementacja tradycyjnej metody wyznaczania omawianych iloczynów wymaga 4MN bloków mnożących, 2M N-wejściowych sumatorów oraz 2MN sumatorów dwuwejściowych, to proponowany algorytm wymaga tylko 3N(M+1)/2 błoków mnożenia, [3M(N+2)+1,5N+2] sumatorów dwuwejściowych i 3(M+1) sumatorów N/2-wejściowych.

Słowa kluczowe: konstruowanie i analiza algorytmów, FPGA, VLSI, wysokowydajne obliczenia

wstecz