Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 01/2017 Str. 105

Autorzy: Nikolay Borgest , Anastasia Orlova :

Tytuł: Ontologiczne modelowanie instrukcji przygotowania lotu

Streszczenie: W artykule opisano ontologiczne procesy modelowania wykorzystywane do tworzenia wytycznych dla operacji lotniczych. Modelowanie przeprowadzono przy użyciu Fluent Editor - narzędzia do tworzenia ontologii w oparciu o CNL – Kontrolowany Język Naturalny. Ontologia do kontroli przedstartowych przygotowań do lotu samolotu został zaprojektowany z wykorzystaniem instrukcji przygotowania lotu samolotu YAK 52. Stworzona ontologia jest traktowana jako baza do tworzenia podręczników elektronicznych. Wszelkie argumenty za i przeciw narzędziu Fluent Editor były analizowane z punktu widzenia jego przydatności w tworzeniu elektronicznych instrukcji.

Słowa kluczowe: ontologia, instrukcja, Fluent Editor, weryfikacja.

wstecz