Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 01/2017 Str. 117

Autorzy: Atef Almashakbeh , Viacheslav Prus , Mykhaylo Zagirnyak :

Tytuł: Modele predykcji sprawności maszyn elektrycznych przy zmiennych podstawowych parametrów konstrukcyjnych

Streszczenie: Perspektywy opracowania inteligentnych modeli sprawności maszyn elektrycznych z długim średnim czasem pomiędzy uszkodzeniami są uzasadnione i metoda ich realizacji została zaprezentowana. Warunki graniczne dla podstawowych parametrów konstrukcyjnych silników indukcyjnych o małej i średniej mocy i ich modeli sprawnościowych zostały wyznaczone. Otrzymane wyniki pozwalają na dokładniejszą predykcję wskaźników sprawnościowych a poprzez kolejne usprawnienia dają możliwość utrzymania i naprawy maszyny elektrycznej zgodnie z jej stanem faktycznym.

Słowa kluczowe: sprawność, model, sieć neuronowa, logika rozproszona, system ekspercki, planowanie eksperymentu

wstecz