Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 01/2017 Str. 121

Autorzy: Damian Bambynek , Adam Jakubas , Paweł Jabłoński :

Tytuł: Badanie możliwości ekranowania pola elektromagnetycznego przez wybrane kompozyty polimerowe

Streszczenie: W poniższym tekście przedstawiono wstępne wyniki badań nad możliwością ekranowania pola elektromagnetycznego kompozytami polimerowo-metalowymi. Zakres badań objął przygotowanie niezbędnych próbek i narzędzi do ich wytworzenia. Przeprowadzono pomiary rezystywności oraz przenikalności magnetycznej kompozytu. Wyniki wskazują, na możliwość zastosowania do ekranowania pól i fal o średnich i wysokich częstotliwościach.

Słowa kluczowe: ekranowanie elektromagnetyczne, kompozyty, EMC, polimer.

wstecz