Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 01/2017 Str. 125

Autorzy: Rafał Białek , Marek Kuchta , Roman Kubacki :

Tytuł: Metody pomiaru wysokomocowych impulsów elektromagnetycznych HPEM

Streszczenie: W artykule przedstawiono wybrane metody pomiaru wysokomocowych impulsów elektromagnetycznych HPEM: klasyczną, metodę opartą na efekcie magnetooptycznym, metodę opartą na efekcie elektrooptycznym oraz metodę kalorymetryczną. Pierwsze trzy zostały sprawdzone na drodze doświadczalnej przy wykorzystaniu generatora HPEM DS110.

Słowa kluczowe: impulsy HPEM, efekt magnetooptyczny, efekt elektrooptyczny, metoda kalorymetryczna.

wstecz