Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/08/2007 Str. 68-72

Autorzy: Sławomir Bielecki :

Tytuł: Jakość energii elektrycznej na rynku energii

Streszczenie: W artykule przedstawiono zagadnienia związane z jakością energii elektrycznej. Wymieniono najczęstsze zjawiska, powodujące obniżenie wartości wskaźników określających jakość energii elektrycznej oraz ich skutki. Opisano miejsce, jakie zajmuje i jakie będzie zajmować jakość energii elektrycznej w poszczególnych segmentach rynku energii.

Słowa kluczowe: energia elektryczna, jakość energii, jakość zasilania, rynek energii

wstecz