Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 01/2017 Str. 145

Autorzy: Marek Gała , Andrzej Jąderko :

Tytuł: Pomiary parametrów elektrycznych charakteryzujących intensywność rażenia wybranych typów paralizatorów

Streszczenie: W artykule przedstawiono budowę i rodzaje paralizatorów. Omówiono zasady przeprowadzania ich badań oraz scharakteryzowano wymagania dotyczące stosowanych układów pomiarowych. Przedstawiono wyznaczone przebiegi chwilowe prądów rażenia oraz wyniki pomiarów wielkości elektrycznych charakteryzujących prądy rażenia paralizatorów ręcznych określone dla wybranych rezystancji obciążenia oraz dwóch typów paralizatorów ręcznych: ESP Scorpy Max i ESP Scorpion 300

Słowa kluczowe: paralizator, parametry elektryczne paralizatorów, prąd impulsowy

wstecz