Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 01/2017 Str. 157

Autorzy: Mariusz Korkosz , Danuta Pliś :

Tytuł: Porównanie właściwości silnika indukcyjnego małej mocy o żłobkach otwartych zamkniętych kinami magnetycznymi z silnikiem o żłobkach półzamkniętych

Streszczenie: Ze względów technologicznych, na łatwiejsze zwojenie silników indukcyjnych, jest tendencja do wytwarzania silników ze żłobkami otwartymi. Problem ten jest szczególnie istotny w przypadku stosowania uzwojeń wielodrutowych. W takim przypadku uzwajanie silnika jest znacznie łatwiejsze. Kliny w silniku indukcyjnym zazwyczaj pełnią funkcję zabezpieczającą uzwojenia stojana. W pracy przeprowadzono analizę trójfazowego silnika indukcyjnego z wirnikiem klatkowym małej mocy, w którym żłobki stojana zamknięte klinem magnetycznym są otwarte lub półzamknięte. Badano wpływ względnej przenikalności klina magnetycznego na moment elektromagnetyczny w czasie rozruchu, oraz straty w prętach wirnika. Zamieszczono wnioski dotyczące możliwości stosowania materiału magnetycznego o określonej względnej przenikalności magnetycznej na kliny zabezpieczające przestrzeń żłobkową stojana przy żłobkach otwartych i półzamkniętych, aby silnik indukcyjny klatkowy o żłobkach otwartych posiadał podobne właściwości jak silnik o żłobkach półzamknietych

Słowa kluczowe: silnik indukcyjny, klin magnetyczny, żłobek otwarty, żłobek półzamknięty.

wstecz