Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 01/2017 Str. 161

Autorzy: Anna Koziorowska , Przemysław Sołek , Lena Majchrowicz , Maria Romerowicz-Misielak :

Tytuł: Oddziaływanie pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz na aktywność metaboliczną komórek w warunkach in vitro

Streszczenie: W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań wpływu sinusoidalnego pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz na aktywność metaboliczną dwóch linii komórkowych - normalnej BJ i nowotworowej 143b przy różnych czasach ekspozycji (0.5 h, 1 h, 2 h i 3 h). Wykazano różnice w oddziaływaniu na linię fizjologiczną oraz nowotworową. W celu dokonania analizy żywotności wykonano test MTT.

Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, aktywność metaboliczna, komórki nowotworowe

wstecz