Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 01/2017 Str. 165

Autorzy: Marek Kurkowski , Tomasz Popławski , Paweł Cieślak :

Tytuł: Efektywność energetyczna instalacji oświetleniowych z układami sterowania

Streszczenie: W prezentowanym artykule przedstawiono zapisy norm i przepisów dotyczących instalacji oświetleniowych ze sterowaniem. Omówiono założenia projektów oświetlenia realizowanych w budynkach użyteczności publicznej. Przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów parametrów elektrycznych opraw fluorescencyjnych oraz LED. Zaprezentowano dane dotyczące energii elektrycznej w całej instalacji a także wyniki analiz dotyczących przepływów składowych energii elektrycznej (czynnej i biernej).

Słowa kluczowe: oświetlenie, układy sterowania, efektywność energetyczna.

wstecz