Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 01/2017 Str. 173

Autorzy: Mohamed Qawaqzeh , Andrii Kalinov , Volodimir Loyous , Mykhaylo Zagirnyak :

Tytuł: Badanie eksperymentalne system obciążenia silnika indukcyjnego z użyciem podwójnie zasilanej maszyny

Streszczenie: Przedstawiono analizę różnych systemów testowania silników indukcyjnych pod obciążeniem z wykorzystaniem przetwornika częstotliwości, który umożliwia wybranie najbardziej racjonalnego wariantu z punktu widzenia specyficznych warunków produkcyjnych. Przebadany został specyficzny charakter wykorzystania podwójnie zasilanej maszyny w modzie generatorowym do testowania silników indukcyjnych. Przeprowadzone badania eksperymentalne potwierdziły możliwość utworzenia modu obciążenia silnika indukcyjnego z różną liczbą wejść w sytuacji kiedy liczba wejść jest różna przy użyciu podwójnie zasilanych maszyn z odzyskiwaniem zarówno energii biernej jak i czynnej do zasilających jednostek.

Słowa kluczowe: silniki indukcyjne, przetworniki częstotliwości, podwójnie zasilana maszyna, test obciążenia

wstecz