Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 03/2017 Str. 185

Autorzy: Janusz Kozak , Michał Majka , Rafał Kwoka :

Tytuł: Badania taśm nadprzewodnikowych (2G HTS) bez stabilizatora

Streszczenie: Do budowy uzwojeń nadprzewodnikowych ograniczników prądu zwarciowego stosowane są taśmy nadprzewodnikowe HTS 2G bez stabilizatora. Do projektowania nadprzewodnikowych ograniczników prądu zwarciowego i obliczeń modeli NOPZ metodą elementów skończonych niezbędna jest dokładana charakterystyka R=f(T) taśmy HTS. W artykule przedstawiono eksperymentalnie wyznaczone charakterystyki R=f(T) najnowszych taśm nadprzewodnikowych drugiej generacji. W pracy opisano sposób przygotowania próbek taśm nadprzewodnikowych HTS 2G (SF12050 i SF12100) do badań, opisano metodę pomiarową oraz przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych.

Słowa kluczowe: nadprzewodnictwo, uzwojenia nadprzewodnikowe, taśma HTS, nadprzewodnikowy ogranicznik prądu zwarciowego.

wstecz