Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 03/2017 Str. 189

Autorzy: Antoni Klajn , Małgorzata Bielówka :

Tytuł: Parametry materiałowe plazmy łuku powietrznego w ujęciu mikroskopowym

Streszczenie: W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę wybranych parametrów materiałowych plazmy łuku elektrycznego w ujęciu mikroskopowym. Wykorzystując prawa i zależności znane między innymi z teorii kinetycznej gazów oraz mechaniki płynów, można wielkości te obliczyć lub przybliżyć analitycznie. Wyznaczone w ten sposób parametry materiałowe mogą być następnie wykorzystane, w celu określenia ich wartości w modelu magnetohydrodynamicznym plazmy łuku powietrznego.

Słowa kluczowe: łuk elektryczny powietrzny, modele łuku elektrycznego, parametry materiałowe, plazma.

wstecz