Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 03/2017 Str. 232

Autorzy: Irena Fryc , Justyna Fryc , Piotr Jakubowski , Krzysztof Wąsowski :

Tytuł: Techniczne aspekty bezpieczeństwa fotobiologicznego źródeł światła, stosowanych do użytku domowego, z uwzględnieniem zagadnień medyczno-prawnych

Streszczenie: W pracy opisane zostały dyrektywy Unii Europejskiej, z których wynikają wymagania odnośnie rodzajów stosowanych współcześnie, w gospodarstwach domowych, źródeł światła. Na tle historii rozwoju, stosowanych do celów oświetleniowych, lamp elektrycznych, przedstawiona została analiza technicznych aspektów bezpieczeństwa fotobiologicznego. Uwzględnione zostały także zagadnienia wpływu światła na zdrowie człowieka. Opisane zostały również dokumenty prawne dotyczące bezpieczeństwa fotobiologicznego źródeł światła i opraw oświetleniowych.

Słowa kluczowe: źródła światła, bezpieczeństwo fotobiologiczne, akty prawne

wstecz