Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2017 Str. 6

Autorzy: Zuzanna Krawczyk , Jacek Starzyński :

Tytuł: Równoległa implementacja algorytmu mrówkowego zastosowanego do segmentacji obrazów medycznych

Streszczenie: Algorytm kolonii mrówkowej (AAC) pozwala na segmentację struktur kostnych z serii obrazów tomografii komputerowej. AAC daje obiecujące wyniki dla przylegających do siebie fragmentów kości i stawów, które trudno rozróżnić przy pomocy często używanych filtrów obrazu. Artykuł przedstawia równoległą implementację algorytmu pozwalającą znacznie przyspieszyć operację segmentacji. Zaprezentowano w nim wyniki algorytmu dla wybranych struktur kostnych w obrębie miednicy.

Słowa kluczowe: przetwarzanie obrazu, algorytm mrówkowy, programowanie równoległe, CT.

wstecz