Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2017 Str. 14

Autorzy: Andrzej Chojnacki :

Tytuł: Analiza niezawodności linii kablowych niskiego napięcia

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań niezawodnościowych linii kablowych nN eksploatowanych w krajowych spółkach dystrybucyjnych. Niezależne analizy przeprowadzono dla linii kablowych, jako zintegrowanych obiektów oraz dla ich części składowych, jak kable, głowice oraz mufy. Zaprezentowano statystyki awaryjności z 10 lat pracy sieci. Przedstawiono przyczyny awarii oraz sezonową zmienność częstości uszkodzeń. Dokonano analizy czasu trwania odnowy, czasu trwania wyłączeń awaryjnych, czasu trwania przerw w zasilaniu odbiorców oraz wartości energii elektrycznej niedostarczonej do odbiorców w wyniku awarii. Przedstawiono także modele empiryczne oraz wyniki próby identyfikacji modelu teoretycznego gęstości prawdopodobieństwa rozważanych parametrów. Obliczono niezawodnościowe wskaźniki eksploatacyjne linii kablowych.

Słowa kluczowe: kable niskiego napięcia, sieci dystrybucyjne, niezawodność.

wstecz