Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2017 Str. 19

Autorzy: Katarzyna Chojnacka , Andrzej Chojnacki :

Tytuł: Ekonomicznie uzasadniony czas eksploatacji linii kablowych nN

Streszczenie: W artykule przedstawiona została analiza uzasadnionego ekonomicznie okresu eksploatacji linii kablowych niskiego napięcia, eksploatowanych w warunkach Polskich. Przedstawione zostały składniki kosztów użytkowania linii nN. Zaprezentowano zmienność średnich kosztów rocznych linii w funkcji czasu ich użytkowania w zależności od przyjętej stopy akumulacji, średnich kosztów usuwania awarii oraz średniej wartości energii niedostarczonej do odbiorców podczas jednej awarii. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń wyznaczono uzasadniony ekonomicznie (opłacalny) czas eksploatacji linii kablowych nN. Analiza przeprowadzona została z uwzględnieniem rachunku dyskonta.

Słowa kluczowe: kable niskiego napięcia, sieci dystrybucyjne, niezawodność, rachunek dyskonta, uzasadniony czas eksploatacji

wstecz