Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2017 Str. 26

Autorzy: Jerzy Marzecki :

Tytuł: Metody prognozowania obciążeń terenowych stacji SN/nn

Streszczenie: W artykule omawia się metody mające zastosowanie do wyznaczania prognozy średnioterminowej obciążenia stacji transformatorowych SN/nn. Przedstawia się charakterystykę odbiorców energii elektrycznej, którzy są zasilani z sieci terenowej niskiego i średniego napięcia. Omawia się 3 metody służące do prognozowania obciążeń terenowych stacji SN/nn oraz przedstawia się przykłady obliczeniowe rocznych obciążeń wybranych terenowych stacji w latach 2007-2015 przeprowadzone przy użyciu zastosowanych metod. Przeprowadza się analizę otrzymanych wyników obliczeń prognozy obciążenia wybranych stacji SN/nn z danymi rzeczywistymi

Słowa kluczowe: rozdzielczy punkt zasilający, strategia rozwoju, ryzyko

wstecz