Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2017 Str. 38

Autorzy: Bogumiła Wnukowska :

Tytuł: Kryteria efektywności bezpieczeństwa energetycznego

Streszczenie: Główne cele polityki energetycznej to zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju gospodarczego i wypełnieniu międzynarodowych zobowiązań. W referacie scharakteryzowano wybrane kryteria efektywności dostaw energii oraz funkcje uregulowań krajowych i Unii Europejskiej w zakresie kształtowania bezpieczeństwa energetycznego.

Słowa kluczowe: energia, efektywność, kryteria.

wstecz