Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2017 Str. 42

Autorzy: Joanna Budzisz , Remigiusz Szczepanowski , Piotr Kruk :

Tytuł: Przezczaszkowa stymulacja stałoprądowa tDCS w badaniach naukowych mózgu człowieka

Streszczenie: W artykule przedstawiono przezczaszkową stymulację stałoprądową (tDCS), którą uznaje się za bezpieczną i nieinwazyjną metodą stymulacji mózgu człowieka. W pracy zawarto parametry techniczne niezbędne do przeprowadzenia stymulacji tDCS, jak również opisano zjawiska biologiczne i elektryczne zachodzące podczas stymulacji prądem stałym. Ponadto omówiono wykorzystanie tDCS w badaniach naukowych psychologicznych oraz medycynie, jak również innowacyjne zastosowania metody tDCS w leczeniu chorób neurologicznych i zaburzeń psychiatrycznych.

Słowa kluczowe: stymulacja przezczaszkowa tDCS, mózg, prąd stały, badania psychologiczne

wstecz