Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2017 Str. 46

Autorzy: Mirosław Wciślik , Karol Suchenia :

Tytuł: Analiza wpływu parametrów konstrukcyjnych wirnika na moment elektryczny przełączalnego silnika reluktancyjnego

Streszczenie: W artykule przedstawiono wpływ wymiarów wirnika w trójfazowym przełączalnym silniku reluktancyjnym. Wykorzystano stojan silnika indukcyjnego klatkowego. Przeprowadzono analizę ze względu na wysokość oraz szerokość bieguna wirnika. Zmieniając szerokość bieguna wirnika w zakresie od 60 do 160 stopni z krokiem 10 stopni wyznaczono optymalną jego szerokość. Wyznaczono charakterystyki indukcyjności i pochodne indukcyjności w funkcji kąta obrotu. Na tej podstawie zdeterminowano wymiary wirnika. Analizę przeprowadzono przy użyciu metody elementów skończonych. Przeprowadzono pomiary dla różnych szerokości biegunów wirnika i porównano je z wynikami symulacji.

Słowa kluczowe: przełączalny silnik reluktancyjny, szerokość bieguna wirnika, metoda elementów skończonych, identyfikacja.

wstecz