Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2017 Str. 50

Autorzy: Ryszard Niedbała , Marcin Wesołowski , Adam Czaplicki :

Tytuł: Nowe urządzenie do montażu izolacji cieplnej kanałów wentylacyjnych

Streszczenie: Montaż izolacji cieplnej kanałów wentylacyjnych odbywa się najczęściej przy wykorzystaniu specjalnych trzpieni wyposażonych w klipsy. Trzpienie te są mocowane do powierzchni kanału poprzez zgrzewanie na skutek wyładowania elektrycznego i bezpośredniego przepływu prądu przez styk trzpień – powierzchnia kanału. Technika ta, mimo niewątpliwych zalet, charakteryzuje się wieloma cechami negatywnymi, jak wysoka energochłonność oraz znaczna liczba defektów wywołanych przepaleniem ściany kanału. W niniejszym artykule zaprezentowano nowe rozwiązanie w tej dziedzinie, polegające na wykorzystaniu klejenia trzpieni do powierzchni kanału. Na podstawie omówionych wielowariantowych analiz numerycznych, wyznaczono zakres prądów oraz częstotliwości, gwarantujących uzyskanie racjonalnych pól temperatury w obszarze roboczym. Wyniki te wykorzystano do opracowania modelu urządzenia grzejnego. Omówiono rezultaty pomiarów modelu oraz możliwości wykorzystania proponowanych rozwiązań w warunkach przemysłowych.

Słowa kluczowe: montaż izolacji cieplnej, symulacja, badania.

wstecz