Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page

Numer: 04/2017 Str. 62

Autorzy: Grzegorz Dudek , Paweł Pełka :

Tytuł: Prognozowanie miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną metodą k najbliższych sąsiadów

Streszczenie: Przedstawiono model prognostyczny oparty na metodzie k najbliższych sąsiadów do prognozowania miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Model wykorzystuje analogie pomiędzy fragmentami szeregów czasowych reprezentowanymi przez ich obrazy. Obrazy zapewniają ujednolicenie danych wejściowych i wyjściowych, odfiltrowanie trendu i uproszczenie modelowanej zależności. W części eksperymentalnej model przetestowano w prognozach dla wybranych państw europejskich.

Słowa kluczowe: średnioterminowe prognozowanie zapotrzebowania na energię, prognozowanie oparte na podobieństwie obrazów, metoda k najbliższych sąsiadów, obrazy sekwencji szeregów czasowych.

wstecz